Kopsavilkums

“Michelin” apņemas aizsargāt jūsu personīgo informāciju un skaidri un caurskatāmi atklāt, kādu informāciju mēs vācam un kā to izmantosim. Šajā politikā skaidrots, kā mēs apstrādāsim jebkādu jūsu personīgo informāciju, kuru ievāksim, kad izmantosiet mūsu tīmekļa vietni vai digitālos pakalpojumus, vai kuru mums sniegsiet.

Lūdzu, rūpīgi izlasiet turpmāk tekstā skaidroto politiku, lai izprastu mūsu uzskatus un praksi attiecībā uz jūsu personīgo informāciju un to, kā ar to rīkosimies.

 1. Kas mēs esam un kā ar mums var sazināties
 2. Tīmekļa vietnes, uz kurām attiecas šī privātuma politika
 3. Par mūsu datu aizsardzības speciālistu
 4. Citas politikas, kuras jums vajadzētu izlasīt
 5. Informācija, kuru varam no jums ievākt
 6. Mārketinga komunikācija
 7. Informācija, kuru par jums ievācam no citām vietām
 8. Kur mēs glabājam jūsu personīgo informāciju
 9. Jūsu personīgās informācijas nodošana citiem
 10. Sūtīšana uz citām valstīm
 11. Cik ilgi glabāsim personīgo informāciju
 12. Jūsu datu aizsardzības tiesību aktos noteiktās tiesības
 13. Ko varat darīt, ja jūs neapmierina tas, kā mēs izmantojam jūsu informāciju
 14. Par datu drošību
 15. Izmaiņas mūsu Privātuma politikā

 

1. Kas mēs esam un kā ar mums var sazināties

Pilns mūsu uzņēmuma nosaukums ir “Michelin Polska” S.A., biroja adrese –ul. Leonharda 9, 10-454 Olština, Polija, ierakstīts uzņēmumu reģistrā ar Nr. KRS: 0000163137, akciju kapitāls – 979 920 576,00 PLN, pilnībā nomaksāts, nodokļu maksātāja numurs 739-020-38-25, uzņēmuma reģistrācijas numurs 510008834, tālr. +48 89 539 40 00, fakss +48 89 533 65 97 (“Michelin”), un tad, kad jūs izmantojat mūsu tīmekļa vietni un mūsu pakalpojumus tiešā veidā, mēs rīkojamies kā Datu pārzinis.
Ja jums rodas vajadzība ar mums sazināties, jums ir vairākas iespējas – varat:

 • sūtīt vēstuli e-pastā uz adresi kontakt_iodo@michelin.com;
 • sūtīt vēstuli pa pastu, to adresējot “Michelin Polska” S.A., ul. Leonharda 9, 10-454 Olsztyn, Poland (Uzmanību! “Datu aizsardzības speciālistam”);
 • varat sazināties ar mums arī pa tālruni +48 89 532 33 15.


 

2. Tīmekļa vietnes, uz kurām attiecas šī privātuma politika

Šajā politikā sniegtā informācija attiecas uz tīmekļa vietnēm, kurās tā ir publicēta.

 

3. Par mūsu datu aizsardzības speciālistu

Lai gan ikviens uzņēmumā “Michelin” ir apņēmies aizsargāt un cienīt jūsu privātumu, mums ir datu aizsardzības speciāliste Zofia Ramus, kura “Michelin” pārzina visus personas datu aspektus. Jūs varat sazināties ar datu aizsardzības speciālisti, sūtot e-pasta vēstuli uz adresi kontakt_iodo@michelin.com.

 

4. Citas politikas un informācija, kuru aicinām izlasīt

Lai gan šajā Privātuma politikā ir visa jums vajadzīgā informācija par to, kā mēs iegūstam un izmantojam jūsu personīgo informāciju, mūsu tīmekļa vietnēs ir informācija dažās citās vietās, kuru aicinām izlasīt.

Papildu privātuma politikas

Mūsu sīkfailu politika

Saistītās platformas

 

Papildu privātuma politikas

Šī ir mūsu galvenā privātuma politika, kas skar tīmekļa vietnes izmantošanu un “Michelin” piedāvātos pakalpojumus un produktus. Tomēr var būt papildu informācija privātuma politikā konkrētiem digitālajiem produktiem un pakalpojumiem. Lūdzu, izlasiet šīs politikas, kad reģistrējaties vai pierakstāties šo produktu un pakalpojumu saņemšanai.

Mūsu sīkfailu politika

Kad izmantojat mūsu tīmekļa vietni un citus mūsu sniegtos digitālos produktus un pakalpojumus, izmantojot sīkfailus, varam iegūt informāciju, kura ļauj jūs atšķirt no citiem mūsu tīmekļa vietnes un citu digitālo produktu un pakalpojumu lietotājiem. Mums ir atsevišķa Sīkfailu politika, kurā skaidrots tas, kā izmantojam sīkfailus, un nolūki, kādiem tos izmantojam. Aicinām izlasīt mūsu Sīkfailu politiku šeit

Saistītās platformas

Mūsu vietnē var būt saites uz un no mūsu tīmekļa vietnēm un digitālajām platformām, kas pieder mūsu partneru tīkliem, reklāmdevējiem, meitasuzņēmumiem un sociālo tīklu lapām. Ja izmantojat saiti uz kādu no šīm tīmekļa vietnēm, lūdzu, ievērojiet, ka šīm tīmekļa vietnēm ir pašām sava privātuma politika un mēs neuzņemamies nekādu atbildību par šīm politikām. Lūdzu, iepazīstieties ar šīm politikām, pirms sniedzat šīm tīmekļa vietnēm jebkādu personīgu informāciju.

 

5. Informācija, kuru varam no jums iegūt

Šajā sadaļā aprakstīts:

 • kā mēs iegūstam jūsu personīgo informāciju;
 • iegūto datu kategorijas;
 • apraksts par to, kā plānojam izmantot iegūto informāciju;
 • juridiskais pamats, uz kuru balstīsimies, apstrādājot iegūto informāciju;
 • cik ilgi glabāsim iegūto informāciju un
 • konkrēti datu veidi.

 

Mēs varam par jums iegūt un glabāt par jums šādu informāciju:

Iegūtie dati

Mērķis / darbība

Datu veids

Apstrādes likumīgais pamats

Glabāšanas ilgums

Informācija, kuru sniedzat mums, piesakoties konkursam vai reklāmas pasākumam (“Konkursa dati”).

Lai mēs varētu jums nosūtīt papildu informāciju par konkursu vai balvu, ja esat konkursa uzvarētājs. Ja vien neesam norādījuši citādi, kad ievācām informāciju par jums, šo informāciju izmantosim tikai konkursu un reklāmas pasākumu pārvaldībai un administrēšanai.

Pie Konkursa datiem var piederēt, piemēram, jūsu vārds un e-pasta adrese.

Ja iegūsiet balvu, mēs varam lūgt sniegt pilnu adresi, lai varētu jums nosūtīt balvu.

Savstarpējās vienošanās izpilde, lai pieteiktos konkursam vai reklāmas pasākumam.

Ja esat konkursa uzvarētājs, mēs izdzēsīsim visus iegūtos datus ne vēlāk par 5 gadiem pēc dienas, kad nosūtījām jums balvu.

Jebkādi citi ievāktie dati tiks izdzēsti trīs mēnešu laikā pēc konkursa vai reklāmas pasākuma noslēguma.

 

Ja reģistrēsieties kāda no mūsu digitālā produkta vai pakalpojuma saņemšanai, izmantojot kontu, mēs lūgsim sniegt informāciju, kura mums ļaus atpazīt jūs un nodrošināt jums šos produktus un pakalpojumus (“Konta dati”).

Konta dati tiks apstrādāti mūsu tīmekļa vietņu darbības nodrošināšanai, lai sniegtu jums digitālos pakalpojumus, kuru saņemšanai esat pierakstījušies, lai sazinātos ar jums par šiem digitālajiem produktiem un pakalpojumiem, kā arī lai sniegtu atbalstu mūsu pakalpojumiem.

Pie Konta datiem pieder jūsu pilns vārds un e-pasta adrese. Mēs, iespējams, lūgsim jums ierīkot paroli, lai varat droši pierakstīties savā kontā.

Mūsu savstarpējās vienošanās par digitālo produktu un pakalpojumu saņemšanu izpilde ir juridiskais pamats Konta datu apstrādei.

Mēs glabāsim Konta datus tik ilgi, kamēr vien jums būs konts pie mums. Ja jūs neizmantosiet savu kontu 24 mēnešus, mēs dzēsīsim jūsu konta datus, lai informāciju neglabātu ilgāk, nekā tas ir nepieciešams. Jūs, protams, varat izveidot jaunu kontu, ja vēlaties.

Informācija, kuru mums sniedzat, kad izmantojat vietas noteikšanas pakalpojumus, piemēram, mūsu tirdzniecības pārstāvju meklētāju (“Dati par atrašanās vietu”).

Šo informāciju izmanto, lai atpazītu tirdzniecības pārstāvjus šīs atrašanās vietas tuvumā.

Lai izmantotu dažus no mūsu pakalpojumiem, mēs lūgsim norādīt atrašanās vietu vai izmantosim jūsu pārlūkprogrammas vai ierīces atrašanās vietu. Lūdzu, ieskatieties jūsu pārlūkprogrammas vai operētājsistēmas privātuma politikā.

Mūsu savstarpējās vienošanās par digitālo produktu un pakalpojumu sniegšanu izpilde ir juridiskais pamats Datu par atrašanās vietu apstrādei.

Mēs neiegūstam nekādus Datus par atrašanās vietu, tādēļ neglabājam tos.

Ja pieprasāt no mums papildu informāciju, pierakstoties jaunumu vai mārketinga komunikācijas saņemšanai (“Mārketinga dati”). Sīkāku informāciju skatiet 6. sadaļā turpmāk tekstā.

Mārketinga dati tiek apstrādāti ar nolūku jums nosūtīt nozīmīgus paziņojumus un / vai jaunumus, un / vai jebkādu mārketinga komunikāciju.

Mēs lūgsim norādīt jūsu vārdu un e-pasta adresi, lai varam jums nosūtīt šo informāciju.

Šīs informācijas apstrādes juridiskais pamats ir piekrišana.

Mēs neglabāsim Mārketinga datus ilgāk par 3 gadiem kopš mūsu pēdējās sazināšanās.

 

Brīvprātīgi sniegta informācija

Kad sniegsiet mums informāciju (piemēram, informāciju, kura minēta kādā no iepriekš aprakstītajiem scenārijiem), dažos gadījumos varam lūgt brīvprātīgi sniegt papildu informāciju. Šai informācijai būs norāde, ka to norādīt nav obligāti, un šo informāciju izmanto, lai mēs varētu labāk izprast mūsu klientus un pielāgot mūsu pakalpojumus.

Statistiskā informācija

Mēs iegūstam un izmantojam apkopotus datus, piemēram, statistikas vai demogrāfiskos datus (“Apkopotie dati”). Apkopotie dati var būt atvasināti no jūsu personīgās informācijas, taču nekādā veidā neatklāj jūsu identitāti. Piemēram, mēs varam apkopot informāciju par lietošanu un jūsu ierīci, lai aprēķinātu to, cik procenti mūsu tīmekļa vietnes lietotāju piekļūst kādai konkrētai mūsu tīmekļa vietnes funkcijai. Apkopotos datus izmantojam tikai mūsu pašu uzņēmuma vajadzībām.

Sensitīva personīgā informācija

Kaut arī mēs nelūdzam norādīt sensitīvus personas datus, mums ir sadaļas mūsu tīmekļa vietnēs, kurās var ievadīt papildu informāciju. Ja jūs iesniedzat informāciju šajā brīvā teksta sadaļā, iesniedziet tikai tādu informāciju, kuru sniegt jums ir ērti, un vienmēr paturiet prātā, ka tā var būt sensitīva informācija.

Bērni un personīga informācija

Šo tīmekļa vietni nav paredzēts izmantot bērniem, mēs apzināti neiegūstam datus, kuri saistīti ar bērniem. Ja uzzināsim, ka glabājam informāciju par bērniem, kuri nav sasnieguši 14 gadu vecumu, mēs veiksim visas nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu atbilstību datu aizsardzības tiesību aktiem, ieskaitot šīs informācijas dzēšanu, ja tas būtu vajadzīgs. Ja uzzināt, ka jūsu bērns (jaunāks par 14 gadiem) mums ir sniedzis personīgu informāciju bez jūsu piekrišanas, lūdzu, pēc iespējas drīzāk dariet mums to zināmu, nosūtot e-pasta vēstuli uz adresi kontakt_iodo@michelin.com, lai varam veikt atbilstošās darbības.

 

6. Mārketinga komunikācija

Jūs saņemsiet mārketinga komunikāciju vai jaunumus no mums tikai tad, ja to vēlaties.
Šajā kontekstā mēs izmantosim jūsu sniegto informāciju – parasti tas ir tikai jūsu vārds un e-pasta adrese.
Jebkurā gadījumā jūs varat jebkurā laikā atteikties un pārtraukt tiešā mārketinga darbību saņemšanu no mums vai nu

(i) uzklikšķinot iespējai atteikties katras nosūtītās mārketinga komunikācijas beigās, vai
(ii) sazinoties ar mums e-pastā vai pa pastu, izmantojot šajā paziņojumā norādīto kontaktinformāciju.

Parasti mēs sūtīsim jums mārketinga komunikāciju, līdz jūs izvēlēsieties atteikties no tās saņemšanas. Tomēr, ja ilgāk laiku nesaņemsim no jums nekādas ziņas vai saņemsim paziņojumu, ka 3 gadus neesat atvēruši mūsu sūtītās e-pasta vēstules, mēs izdzēsīsim informāciju par jums no mūsu datubāzes. Jūs droši varat jebkurā laikā no jauna pierakstīties šīs informācijas saņemšanai.
Laiku pa laikam mēs varam izmantot arī Informāciju par lietošanu un ierīci, lai jums sniegtu tiešsaistes ierosinājumus un ieteikumus par precēm vai pakalpojumiem, kuri varētu jūs interesēt. Tas vajadzīgs mūsu uzņēmuma leģitīmo interešu īstenošanai, lai pilnveidotu mūsu produktus un pakalpojumus, kā arī attīstītu mūsu uzņēmumu. 

 

7. Informācija, kuru par jums iegūstam no citām vietām

Lai mēs varētu sniegt jums mūsu pakalpojumus, mēs varam iegūt personīgu informāciju par jums no citiem avotiem, tajā skaitā

 • mēs varam saņemt informāciju par jums, ja jūs izmantojat kādu no citām tīmekļa lapām, kuras pārzinām vai citus produktus un / vai pakalpojumus, kurus sniedzam. Mēs cieši sadarbojamies arī ar trešajām pusēm (ieskaitot, piemēram, darījumu partnerus, tehnisko, maksājumu pakalpojumu apakšuzņēmējus, analītikas datu sniedzējus, meklēšanas informācijas sniedzējus un kredītu uzziņu aģentūras) un varam iegūt informāciju par jums no tām. Šīs apstrādes juridiskais pamats ir mūsu likumīgās intereses, konkrēti – mūsu tīmekļa vietnes, produktu un pakalpojumu uzraudzība un uzlabošana.
 • Informācija no mūsu tīmekļa serveru žurnāliem, piemēram, informācija par jūsu datoru, piemēram, jūsu IP adrese, operētājsistēma un pārlūkprogrammas veids. Mēs varam iegūt informāciju arī par meklēšanu, kuru veicāt mūsu tīmekļa vietnē, par mijiedarbību saziņā ar mums, piemēram, kad atverat ziņas e-pastā. (“Dati par lietošanu un ierīci”) Šo informāciju izmantojam sistēmas administrēšanai un mūsu tīmekļa vietnes un digitālo platformu izmantošanas paradumu analizēšanai. Tā mums palīdz arī nodrošināt labāko tiešsaistes infrastruktūru jūsu darbībām tiešsaistē. Šīs apstrādes juridiskais pamats ir mūsu leģitīmās intereses, konkrēti – mūsu tīmekļa vietnes, produktu un pakalpojumu uzraudzība un uzlabošana.
 • Kā minēts iepriekš, mēs iegūstam informāciju, izmantojot sīkfailus vai citas līdzīgas tehnoloģijas, kuras glabājam jūsu ierīcē, par to, kā jūs izmantojat mūsu tīmekļa vietni, digitālos produktus un pakalpojumus. Sīkfaili satur informāciju, kura tiek pārsūtīta uz jūsu datora cieto disku. Tie palīdz mums uzlabot mūsu tīmekļa vietnes un sniegt jums labākus un individuāli pielāgotus pakalpojumus. Varat izlasīt mūsu Sīkfailu politiku šeit.
 • Mūsu tīmekļa vietne var jums dot iespēju dalīties ar savu pieredzi, kā arī sazināties ar mums, izmantojot trešās puses sociālo tīklu, piemēram, “Facebook”, “Twitter” un “LinkedIn”. Mēs varam iegūt šo informāciju no mūsu sociālo mediju vietnēm, ieskaitot norādes “Patīk”, dalīšanos un “Twitter” sīkziņas, un par saturu sociālo tīklu vietnēs. Mums nav jāpārzina tās informācijas, kuru sniedzat sociālo mediju tīklos, privātums. Izmantojot šo sociālo mediju tīklu pakalpojumus, tiek piemērota to privātuma politika.

 

8. Kur mēs glabājam jūsu personīgo informāciju

Lai gan esam apņēmušies glabāt jūsu personīgo informāciju drošībā, šīs informācijas sūtīšana tiešsaistē, izmantojot Internetu, nav pilnībā droša. Mēs kopā ar mūsu pakalpojuma sniedzējiem darīsim visu iespējamo, lai pasargātu jūsu personīgo informāciju, tomēr jūs uzņematies vienpersonisku risku attiecībā uz sniegto informāciju.

 

9. Jūsu personīgās informācijas nodošana citiem

Jūsų asmens duomenimis dalijamės tik su žmonėmis, kurie tokią informaciją turi žinoti, kad galėtų atlikti savo pareigas. Jūsų asmens informacija galime dalytis su toliau nurodytais asmenimis

 • “Michelin” grupas ietvaros – varam izpaust jūsu personīgo informāciju jebkuram grupas dalībniekam, pie kuriem pieder mūsu filiāles, mūsu galvenā mātessabiedrība un tās meitasuzņēmumi, tādā apmērā, kāds nepieciešams šajā politikā noteikto sākotnējo apstrādes nolūku īstenošanai.
 • Pakalpojumu sniedzējiem – “Michelin” var nodot jūsu personīgo informāciju atsevišķiem pakalpojumu sniedzējiem, kurus “Michelin” izmanto, lai apstrādātu jūsu pieprasījumus vai jums sniegtu savus pakalpojumus. Šie pakalpojuma sniedzēji rīkojas kā datu pārziņi mūsu uzdevumā un sniedz IT un sistēmas administrēšanas pakalpojumus, piemēram, satura mitināšanas un e-pasta pakalpojumus un vērtējumu un pārskatu pārvaldību.

  Šiem pakalpojumu sniedzējiem ir likumā noteikts pienākums nodrošināt saņemtās personīgās informācijas konfidencialitāti un drošību un izmantot jūsu personīgo informāciju tikai atbilstoši mūsu norādījumiem.

Jūsu personīgo informāciju varam nodot arī trešajām pusēm:

(i) Likumīgi iemesli

Ja mums ir pienākums izpaust vai nodot jūsu personīgo informāciju, izpildot kādu likumā noteiktu pienākumu vai lai īstenotu / piemērotu mūsu noteikumus un nosacījumus un citas vienošanās, vai lai pasargātu “Michelin” grupas, mūsu klientu vai citu personu tiesības, īpašumu vai drošību. Šajā kontekstā mēs varam izpaust jūsu personīgo informāciju mūsu konsultantiem, kuriem ir pienākums nodrošināt konfidencialitāti.

(ii) Pamatojoties uz jūsu piekrišanu

Trešās puses var iegūt informāciju par jums mūsu tīmekļa vietnē, produktos un pakalpojumos, izmantojot sīkfailus vai līdzīgas tehnoloģijas, lai, piemēram, piedāvātu individuāli pielāgotas reklāmas vai varētu veikt profilēšanu. Šos sīkfailus jūs pieņemat saskaņā ar mūsu Sīkfailu politiku. To varat izlasīt šeit.

 

10. Tarptautinis asmens duomenų perdavimas

“Michelin” ir starptautiska grupa ar datubāzēm dažādās valstīs, kurās tās veic uzņēmējdarbību. “Michelin” var pārsūtīt jūsu personas datus grupas ietvaros uz kādu no tās datubāzēm vai kādiem no ārējiem partneriem, kuri neatrodas jūsu mītnes valstī.
Tā kā datu aizsardzības pakāpe visā pasaulē ir atšķirīga, mēs nepārsūtām jūsu personas datus uz “Michelin” grupas uzņēmumiem vai trešo pušu uzņēmumiem ārpus Eiropas Savienības, ja vien šie uzņēmumi nepiedāvā tādu pašu vai līdzīgu personas datu aizsardzības pakāpi, kā “Michelin”.
Datu pārsūtīšanai “Michelin” ietvaros uzņēmums ir pieņēmis iekšējos noteikumus, kuri regulē personas datu pārsūtīšanu no Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās Zonas. Saistošie uzņēmuma noteikumi ir pieejami pie Datu aizsardzības speciālista; e-pasta adrese kontakt_iodo@michelin.com.
Datu pārsūtīšanu ārpus grupas regulē vai nu apakšuzņēmēja saistošie uzņēmuma noteikumi, vai līgumi, kuros ietvertas Eiropas Komisijas klauzulas piegādātāju uzņēmumiem, kuri dibināti ārpus ES, lai garantētu līdzīgu aizsardzības pakāpi, kāda ir jūsu mītnes valstī.

 

11. Cik ilgi glabāsim personīgo informāciju?

Mēs neglabāsim jūsu personīgo informāciju nekādam nolūkam / nolūkiem ilgāk, nekā tas nepieciešams, lai īstenotu nolūkus, kādēļ tos ieguvām, ieskaitot nolūkus nodrošināt atbilstību likumīgām, grāmatvedības un ziņošanas prasībām. Lai uzzinātu par konkrētu glabāšanas ilgumu, lūdzu, skatiet 5. sadaļu iepriekš tekstā.
Lai noteiktu piemērotu personas datu glabāšanas ilgumu, mēs ņemam vērā personas datu apjomu, raksturu un sensitivitāti, potenciālo neatļautas izmantošanas vai jūsu personas datu izpaušanas apdraudējuma risku, nolūkus, kuru dēļ mēs apstrādājam jūsu personas datus, kā arī to, vai mēs varam īstenot šos nolūkus ar citiem līdzekļiem, un attiecināmās likumu prasības.
Dažos gadījumos jūs varat lūgt mums izdzēst jūsu datus – sīkāku informāciju par savām tiesībām tikt izdzēstiem skatiet turpmāk tekstā.
Dažos gadījumos mēs varam anonimizēt jūsu personas datus (tā, ka tos vairs nevar saistīt ar jums) izpētes vai statistikas nolūkā. Tādā gadījumā mēs varam izmantot šo informāciju nenoteiktu laiku, jums par to nepaziņojot.

 

12. Jūsų teisės pagal duomenų apsaugos teisės aktus

Datu aizsardzības tiesību akti jums dod noteiktas tiesības attiecībā uz jūsu informācijas apstrādi.

Jums ir:

 • tiesības tikt informētiem;
 • tiesības piekļūt savai informācijai;
 • tiesības labot savu informāciju;
 • tiesības dzēst savu informāciju;
 • tiesības ierobežot apstrādi;
 • tiesības pārsūtīt informāciju;
 • tiesības iebilst pret apstrādi
 • ; saņemt sīkāku informāciju par savām tiesībām;

 

Tiesības tikt informētiem
Jums ir tiesības saņemt informāciju par to, kā mēs ievācam un apstrādājam jūsu personīgo informāciju, ieskaitot to, kas mēs esam, kā mēs izmantojam jūsu personīgo informāciju un jūsu tiesības attiecībā uz jūsu personīgo informāciju. Mēs esam apkopojuši visu jums vajadzīgo informāciju šajā paziņojumā par privātumu.  

Tiesības piekļūt savai informācijai
Jums ir tiesības piekļūt personīgajai informācijai, kura par jums ir mūsu rīcībā. Mēs varam apstiprināt to, vai jūsu informācija tiek, vai netiek apstrādāta, un sniegt jums piekļuvi jūsu personīgajai informācijai.

Tiesības labot savu informāciju
Ja jūsu personīgā informācija ir neprecīza vai nepilnīga, jums ir tiesības pieprasīt šīs informācijas labošanu vai atjaunināšanu. Ja esam izpauduši jūsu informāciju kādām trešajām personām, ja iespējams, mēs paziņosim tām par atjauninājumiem, kurus esat mums snieguši. Jūs varat atjaunināt informāciju par jums, kuru glabājam, sazinoties ar mums kādā no saziņas veidiem, kuri aprakstīti šajā Privātuma politikā.

Tiesības dzēst savu informāciju
Jums ir tiesības pieprasīt jūsu personīgās informācijas dzēšanu vai izņemšanu, ja mums nav iemesla to turpināt apstrādāt. Pie apstākļiem, kādos varat pieprasīt tiesības tikt aizmirstiem, pieder apstāklis, ka šī informācija vairs nav nepieciešama saistībā ar nolūku, kādam tā sākotnēji tika vākta vai apstrādāta, kā arī apstāklis, ka esat atsaukuši savu piekrišanu datu apstrādei.
Ir kāds ierobežojošs apstāklis, kad tiesības tikt aizmirstam nav spēkā – ja vēlaties to uzzināt, vienkārši pajautājiet.

Tiesības ierobežot apstrādi
Jums ir arī tiesības apturēt vai pārtraukt jūsu personīgās informācijas apstrādi. Ja pieprasāt, lai pārtraucam jūsu personīgās informācijas izmantošanu, mēs pārtrauksim tās turpmāko apstrādi.

Tiesības pārsūtīt informāciju
Ja vēlaties pārvietot vai pārsūtīt savu personīgo informāciju citam pakalpojuma sniedzējam vai nokopēt savu informāciju saviem personīgiem nolūkiem, jums ir tiesības likt nosūtīt jūsu informāciju citai personai. 

Tiesības iebilst
Jums ir tiesības lūgt mums, lai neapstrādājam jūsu personīgo informāciju mārketinga nolūkā. Parasti mēs jums paziņojam (pirms jūsu datu ievākšanas), ka plānojam izmantot jūsu informāciju šādiem nolūkiem vai plānojam izpaust jūsu informāciju kādai trešajai personai šādiem nolūkiem. Jūs varat izmantot savas tiesības neļaut šādu apstrādi, ar ķeksīti atzīmējot noteiktos laukos veidlapās, kuras izmantojam jūsu informācijas vākšanai.
  Jūs varat izmantot arī savas tiesības jebkurā laikā sazināties ar mums kontakt_iodo@michelin.com. Saņemt sīkāku informāciju par savām tiesībām
Sīkāku informāciju par savām tiesībām uz datu aizsardzību varat saņemt Valsts Datu aizsardzības inspekcijā ada.lt

 

13. Ko jūs varat darīt, ja neesat apmierināti

Mēs vēlamies aizsargāt un cienām jūsu privātumu. Tomēr, ja neesat apmierināti ar to, kā mēs ievācam vai apstrādājam jūsu informāciju vai vienkārši vēlaties saņemt sīkāku informāciju par jūsu tiesībām, jūs varat sazināties ar mums šādos veidos:

 • varat mums nosūtīt e-pasta vēstuli uz adresi kontakt_iodo@michelin.com
 • varat sūtīt vēstuli pa pastu, to adresējot “Michelin Polska” S.A., ul. Leonharda 9, 10-454 Olsztyn, Poland (Uzmanību! “Datu aizsardzības speciālistam”)

Mēs sadarbosimies ar jums, lai atrisinātu visas problēmas, kuras jums radušās, un mēs centīsimies atbildēt uz visiem jūsu jautājumiem pēc iespējas drīz.
Jūs varat iesniegt sūdzību Valsts Datu aizsardzības inspekcijā – sīkāka informācija pieejama ada.lt.

14. Par datu drošību

“Michelin” ir ieviesis pasākumus jūsu personas datu privātuma, drošības un integritātes aizsardzībai. Piekļuve personas datiem ir tikai tiem darbiniekiem un pakalpojumu sniedzējiem, kuriem šī informācija ir jāzina un kuri ir apmācīti ievērot konfidencialitātes noteikumus.
“Michelin” tirdzniecības vietnēs tiks ievākta banku informācija nolūkā nodrošināt efektīvu, likumīgu, drošu maksājumu procesu. Pie šiem pasākumiem pieder SSL šifrēšana (tās mērķis ir padarīt datus nenolasāmus citiem) konfidenciālu datu vākšanas vai pārsūtīšanas laikā. Minētā informācija tiks izmantota tikai tiešsaistes maksājumu nolūkam, tā netiks saglabāta.

“Michelin” garantē, ka jūsu personas dati netiks pārveidoti, bojāti un tiem nepiekļūs nepiederošas trešās personas.

 

15. Izmaiņas mūsu Privātuma politikā

Mēs ik pa laikam varam mainīt mūsu politiku. Visas izmaiņas, kuras nākotnē veiksim šajā politikā, tiks publicētas šajā lapā. Ja jums pie mums ir tiešsaistes konts, mēs varam jums paziņot par izmaiņām e-pastā vai jūsu kontā nākamajā reizē, ka pierakstīsieties.

Datums: 2018. gada 6. decembrī