1. Kas ir sīkfails?

Sīkfails ir teksta fails, kods vai programmatūras elements, kurš saglabā informāciju saistībā ar pārlūkošanas vēsturi un jūsu gala iekārtas modeli. To kontrolē jūsu interneta pārlūkprogramma, tam dažkārt ir unikāls, nejaušs numurs. Jūs varat to lasīt, iznīcināt vai pārveidot.

 

 1. Kādēļ “Michelin” izmanto sīkfailus?

“Michelin” allaž meklē veidus, kā pilnveidoties un uzlabot savas Interneta vietnes un sniegt jums, interneta lietotājam, labākus pakalpojumus un pieredzi. Tādēļ “Michelin” izmanto dažāda veida turpmāk tekstā aprakstītos sīkfailus, kuri garantē interneta lietotāja iepriekšēju piekrišanu (komerciāla tipa sīkfailu izmantošanai), pirms šis sīkfails tiek instalēts gala iekārtā.

 

 1. Kā “Michelin” jūs informē par izmantotajiem sīkfailiem?

Kad pirmo reizi apmeklējat tīmekļa vietni michelin.lv/, vietnes juridiskais paziņojums jūs novirzīs uz lapu, kurā sniegta visa informācija par sīkfailiem, kurus šī vietne instalē un izmanto.

Jebkurā gadījumā jūs kontrolējat šo sīkfailu izmantošanu. Līdz ar to jums ir iespēja tos noraidīt vai iznīcināt.

 

 1. Kā noraidīt un / vai atinstalēt šos sīkfailus?

 a. Datorā

Šos sīkfailus varat atinstalēt divējādi.

 

No vienas puses, izmantojot pārlūkprogrammu, varat uzzināt par jūsu gala iekārtā jau instalētajiem sīkfailiem un izdzēst tos pa vienam atbilstoši sīkfailu veidam, kas norādīts joslā, vai visus uzreiz.

 

 • “Apple” pārlūkprogrammā “Safari” – izvēlnē “Preferences”, sadaļā “Konfidencialitāte” ir sadaļa “Sīkfaili un citi Interneta tīmekļa vietņu dati”.
 • “Google” pārlūkprogrammā “Chrome” – izvēlnē “Preferences”, sadaļā “Parametri” ir apakšsadaļa “Satura parametri” ar sadaļu “Sīkfaili un tīmekļa vietņu dati”.
 • “Internet Explorer” pārlūkprogrammā – izvēlne “Rīki”, sadaļa “Interneta iespējas”, tad “Vispārīgi", tad “Pārlūkprogrammas vēsture”, pēc tam “Parametri”, tad atveriet logu “Interneta pagaidu failu parametri un vēsture” un beigās izvēlieties “Parādīt failus”.
 • “Mozilla” pārlūkprogrammā “Firefox” – izvēlne “Rīki”, sadaļa “Iespējas”, apakšsadaļa “Privātums”, funkcija “Dzēst konkrētus sīkfailus”.

No otras puses, varat šos sīkfailus dzēst manuāli, veicot turpmāk tekstā aprakstītās darbības.

 • Ieejiet datora mapē, izvēlieties “Windows” mapi C:\
 • Atveriet mapi “Interneta pagaidu faili” un atlasiet visus failus (CTRL+A).
 • Izvēlieties iespēju “dzēst”.

Turklāt jūs varat ieprogrammēt savu Interneta pārlūkprogrammu, lai tā bloķē vai brīdina par sīkfailu instalēšanu jūsu gala iekārtā. Veicamās darbības atšķiras katrā pārlūkprogrammā, taču norādījumus varat atrast to sadaļā “Palīdzība”. Jūsu pārlūkprogrammas programmēšanu var veikt neatkarīgi katrā no jūsu gala iekārtām, kuras izmantojat, lai apmeklētu “Michelin” tīmekļa vietnes.

 

 b. Viedtālrunī vai planšetdatorā

Šos sīkfailus var atinstalēt, izmantojot turpmāk tekstā aprakstītos paņēmienus.

 

 • “Android” pārlūkprogrammā – atveriet ekrāna skatu “Sākums”, pieskarieties savai tīmekļa pārlūkprogrammas ikonai, pieskarieties pogai “Izvēlne”, pieskarieties “Iestatījumi”. Jūsu ierīce vai nu jums piedāvās pieejamo iestatījumu izvēlni, VAI būs pieejama viena no trim turpmāk norādītajām iespējām. Pieskarieties tai iespējai, kura ir jums: “Privātums un drošība”, “Privātums”, “Drošības iespējas”. Pieskarieties “Iztīrīt kešatmiņu”, pieskarieties “Labi”, lai apstiprinātu, uzklikšķiniet pogai “Sākums”, lai atgrieztos uz ekrāna skatu “Sākums”. Veiciet ierīces restartu, to izslēdzot un pēc tam no jauna ieslēdzot.
 • “Google” pārlūkprogrammā “Chrome” – Jūsu pārlūkprogrammas rīkjoslā uzklikšķiniet “Chrome” izvēlnei. Uzklikšķiniet “Vairāk rīku” un “Nodzēst pārlūkošanas datus”. Lodziņā, kurš parādās, atzīmējiet ar ķeksīti pie “Sīkfaili un citi vietnes un spraudņu dati” un “Kešatmiņā saglabātie attēli un faili”. Izmantojiet augšpusē redzamo izvēlni, lai izvēlētos datu apjomu, kuru vēlaties izdzēst. Izvēlieties “No laika sākuma”, lai izdzēstu visu. Uzklikšķiniet “Nodzēst pārlūkošanas datus”.
 • “Apple” iOS 8 – Uzklikšķiniet pogai “Sākums”, pieskarieties pogai “Iestatījumi”, ritiniet uz leju līdz “Safari”, pieskarieties “Dzēst vēstures un tīmekļa vietnes datus”.  Jums parādīsies brīdinājuma paziņojums.  Pieskarieties “Dzēst vēsturi un datus”, lai apstiprinātu; uzklikšķiniet pogai “Sākums”, lai atgrieztos uz ekrāna skatu “Sākums”. Veiciet ierīces restartu, to izslēdzot un pēc tam no jauna ieslēdzot.

 

“Michelin” tīmekļa vietnēs izmantoto sīkfailu atinstalēšana un dzēšana var ietekmēt šo tīmekļa vietņu izmantošanu vai pat liegt tās izmantot.

 

 1. Kāda veida sīkfailus izmanto “Michelin”?

Sīkfaili var būt pagaidu faili, kuri eksistē tikai tīmekļa vietnes pārlūkošanas sesijas laikā, vai pastāvīgi – t.i., ar ilgāku darbību, atbilstoši tiem piešķirtajam termiņam un jūsu interneta pārlūkprogrammas parametriem. Pastāv ļoti daudz dažādu sīkfailu veidu. Tos varam iedalīt četrās grupās, kuras turpmāk definēsim.

 

 • Stingri nepieciešamie sīkfaili

Stingri nepieciešamie sīkfaili ir sīkfaili, kuri ir obligāti vajadzīgi, jo tīmekļa vietnes darbība ir iespējama, balstoties uz to eksistenci. Tos deaktivizējot, radīsies nozīmīgas grūtības izmantot vietni vai pat būs neiespējams izmantot tās sniegtos pakalpojumus. Stingri nepieciešamie sīkfaili nesaglabā informāciju, kad izejat no vietnes. Tie ļauj, piemēram, atpazīt gala iekārtas, lai veiktu saziņu, lai piešķirtu numurus datu “pakām”, lai tās nosūtītu vajadzīgajā secībā, un lai noteiktu pārsūtīšanas kļūdas vai datu zudumus.

  

 • Funkcionālie sīkfaili

Funkcionālie sīkfaili tiek izmantoti tikai elektroniskās saziņas pakalpojuma nodrošināšanai pēc interneta lietotāja pieprasījuma. Ja atinstalē šos sīkfailus, būs neiespējami sniegt šo pakalpojumu.

 

Šī informācija tiek saglabāta interneta pārlūkprogrammā arī pēc pārlūkošanas sesijas beigām, to var nosūtīt partneriem vienīgi ar nolūku nodrošināt nepieciešamo informāciju pakalpojumu sniegšanai. Tie, piemēram, var būt sīkfaili, kuri saglabā lietotāja izvēles, piemēram, lietotāja valodas izvēli, sīkfaili, kuri saglabā “lietotāja sesiju”, vai sīkfaili, kuri nodrošina virtuālo “iepirkumu grozu”.

 

 • Analītikas un auditorijas mērījumu sīkfaili

Auditorijas mērījumu sīkfaili palīdz pazīt tīmekļa vietnes apmeklētājus atsevišķās apmeklējuma reizēs. Šie sīkfaili glabā tikai interneta lietotāja identifikācijas datus (specifiski katram sīkfailam), tos nekādā gadījumā neizmanto, lai iegūtu apmeklētājiem piederošu nosaucēja informāciju. Šie sīkfaili saglabā informāciju par lietotāja apmeklētajām lapām, katra apmeklējuma ilgumu un kļūdas paziņojumiem, ar kuriem nācies saskarties; tas viss var palīdzēt uzlabot “Michelin” tīmekļa vietņu veiktspēju.

 Analītikas sīkfailus instalēt un pārvaldīt var partneri. Jebkurā gadījumā “Michelin” ierobežo to izmantošanu līdz analītiskās statistikas pieprasījuma robežām.

  

 • Sīkfaili, kurus izmanto uz uzvedību balstītai reklāmai

 

Uz uzvedību balstītas reklāmas sīkfaili un izsekošanas sīkfaili ļauj trešajām personām piedāvāt pakalpojumus, galvenokārt reklāmu, un uzlabot šo pakalpojumu efektivitāti. Šie sīkfaili var paturēt atmiņā tīmekļa lapas un vietnes, kuras apmeklējat, var iegūt personas datus, galvenokārt IP adresi un lietotāja ierīci. Iegūtā informācija var tikt nodota trešajām pusēm.

 Piemēram, sīkfaili, kuri iespējo reklāmas aģentūras piedāvāt reklāmas, balstoties uz jūsu interesēm, kuras noteiktas pēc tā, kā pārlūkojat “Michelin” tīmekļa vietnes, vai ierobežo to atkārtošanos. Šiem sīkfailiem ir vajadzīga jūsu piekrišana. Tādā gadījumā parādīsies labi saskatāma josla vietnes pirmajā lapā, kurā būs lūgta jūsu piekrišana šo sīkfailu instalēšanai.

 “Michelin” un trešās puses piegādātāji, ieskaitot “Google” izmanto gan pirmās puses sīkfailus, gan trešās puses sīkfailus, lai iegūtu informāciju un optimizētu reklāmu izvietošanu, balstoties uz vietnes apmeklējumiem. “Michelin” un šie piegādātāji izmanto šos divus sīkfailu veidus arī tādēļ, lai noteiktu vietnes apmeklējumu skaita attiecību pret reklāmas ietekmi, citu reklāmas pakalpojumu izmantošanu un reklāmas ietekmes un reklāmas pakalpojumus mijiedarbību. Visbeidzot “Michelin” un šie piegādātāji izmanto šos divus sīkfailu veidus, lai saglabātu atmiņā jūsu intereses un demogrāfiskos datus, lai jums piedāvātu uz uzvedību balstītu reklāmu.

 

 

NOTEIKTI NEPIECIEŠAMIE SĪKFAILI

 

Nosaukums

Izvietotājs

Nolūks

Ilgums

Ts_activity

Ts_parcours

TS_transport

Ts_dim_e

Ts_dim_h

Ts_dim_l

 

MICHELIN

Lai saglabātu apmeklētāja riepu izvēles meklēšanu no vienas lapas uz nākamo

48 h

Toolbar_cookie

MICHELIN

Lai noskaidrotu, vai apmeklētājs ir / nav piekritis vietnes sīkfailu politikai.

365 dienas

 

 

 

FUNKCIONĀLIE SĪKFAILI

 

Nosaukums

Izvietotājs

Nolūks

Ilgums

 

 

ANALĪTIKAS UN AUDITORIJAS MĒRĪJUMU SĪKFAILI

 

Nosaukums

Izvietotājs

Nolūks

Ilgums

idrxvr
 tmst

AT Internet

Pārzināt tīmekļa lietotāja pārvietošanos mūsu tīmekļa vietnē un iegūt statistiku par mūsu tīmekļa vietnes izmantošanu.

169 dienas

 

 

SĪKFAILI, KURUS IZMANTO UZ UZVEDĪBU BALSTĪTAI REKLĀMAI

Nosaukums

Izvietotājs

Nolūks

Ilgums

XXX

 

Analizē jūsu centrālās intereses un piedāvā uz uzvedību balstītu reklāmu

13 mēneši